2024

Ave Maria - varhanní koncert

19:30
Kostel sv. Máří Magdalény, Karlovy Vary

Barbora de Nunes-Cambraia - mezzosoprán 

Přemysl Kšica - varhany

Kostel sv.Maří Magdalény