2024

Valentýnský koncert

19:00
Městské divadlo Žatec

Michaela Katráková - soprán

Barbora de Nunes-Cambraia - mezzosoprán

Martin Matoušek - baryton

Milan Brouček - housle, zpěv

Jiří Knotte - klavír

Barbora de Nunes-Cambraia