2023

Varhanní koncert

17:00
Kostel sv.Mikuláše na Malé Straně v Praze

Barbora de Nunes-Cambraia - mezzosoprán

Žofie Vokálková - flétna

Michal Novenko - varhany

Kostel sv.Mikuláše