2024

Varhanní koncert

19:00
Kostel sv. Františka z Assisi na Starém Městě, Praha

Barbora de Nunes-Cambraia - mezzosoprán

Žofie Vokálková - flétna

Drahomíra Matznerová - varhany 

Sv.František