2023

Varhanní koncert

19:00
Kostel sv.Františka z Assisi na Starém Městě, Praha

Barbora de Nunes-Cambraia - mezzosoprán

Žofie Vokálková - flétna

Drahomíra Matznerová - varhany

Kostel sv. Františka