2023

Ženy skladatelky

18:00
Muzikologická knihovna Ústavu dějin umění - Puškinovo náměstí, Praha

Barbora de Nunes-Cambraia - mezzosoprán/soprano Falcon

Vanda Šípová - soprán

Radka Dědičová - klavír

Barbora de Nunes-Cambraia